GER ENG
Az RGB
Projekt
Pécs városának legerősebb gazdasági és társadalmi tőkéje, az egyetemen kiművelt emberfők. Ugyanakkor a város nem képes helyben tartani a végzett hallgatókat, így az oktatásukba fektetett tőke máshol kamatozik. A város ipara és gazdasága gyenge, versenyképessége alacsony, magas hozzáadott értékű gazdasági munkaterülete (tercier / kvaterner szektor) minimális. Társadalmi összetétele erősen öregedő korfát mutat.

Célunk Pécs élhető, egészséges és fejlődő városként való fejlesztése, a magasan képzett egyetemi réteg helyben tartása és aktivizálása a város gazdasági, társadalmi és ökológiai életében.

Az egyetemisták itt tartásának eszközeit öt pont köré soroltuk.

Az öt
Pont
1. Minőségi munkahelyek teremtése: Az egyetemi képesítésekhez és a területi célokhoz illeszkedő gazdaságfejlesztés. A magas hozzáadott értékkel bíró területek támogatása (10 Egyetemi Kar, több mint 100 képzési terület).

2. Egészséges és biztonságos lakókörnyezet: Ökologikus városépítészeti szemlélet térnyerése / tudatos társadalom nevelés, társadalmi felelősség, Zöld Város program, Zöld energiahasznosítás és kooperatív energiahasználat, Károsanyag kibocsájtás csökkentése közel nulla szintre. RE-8 szemlélet.

3. Elérhető és fenntartható lakhatás: Alacsony költségvetésű pluszenergiás minőségi otthonok kialakítása, zöld építészeti szemlélettel és a generációs elvárásokhoz illeszkedő „high tech” felszereltséggel.

4. Kooperatív közösség / társadalmi együttműködés: Korunk általános ismérve a családok szétszakadása, a fiatalok útkeresése az idősebbek magukra maradása. A kooperatív közösség elve, egy új típusú szemlélettel segít a családok felbomlását követően a regenerációs közösségi szövetségek kialakulásában az élet minden területén (munka, magánélet, gyermeknevelés, kultúra, kikapcsolódás, gondoskodás)

5. Minőségi szolgáltatások: a feltörekvő, magasan képzett társadalmi réteg igényelt szolgáltatások és az oktatásban való aktív részvétel által magával emeli a minőségi munkát és szakmai tevékenységet, szolgáltatásokat végzők sorát, így biztosítja a társadalmi diverzitást.
Közösségi
Célok
Pécs város környezetének természeti adottságai kimagaslóan jók, ugyanakkor a belvárosi élettér az egyik legegészségtelenebb a településen. A város légszennyezettségi felmérése szerint, az egyik legrosszabb mutatókkal bíró terület az egyetemváros magján keresztülfutó főútvonal környezete, melynek szomszédságát az RGB Projekt célterületeként választottunk.

Célunk egy ökológiai szemlélettel létrehozott „egyetemi mintaprojekt” megvalósítása az RGB tömbbön belül.

A célunkhoz vezető út a „Környezetpozitív építészet” szellemiségének érvényesítése az élet minden területén: Pozitív zöld energia hatékonyság / Nullára csökkentett károsanyag kibocsájtás / Re-8 szemlélet.